Niel van Niekerk

Niel van Niekerk

Niel van Niekerk's Calendar

Dr Niel van Niekerk behaal sy grade BA Drama en Toneelkunde 1989, BA Honneurs Engels 1990 en BA Drama Honneurs (Cum Laude) 1991 en sy MA in Drama (Cum laude) in 1997. Sy Ph D in 2003.

Hy tree as regeisseur vir meer as ‘n 100 produksies op, skryf resensies en rubrieke vir die Volksblad, werk as radio-omroeper en as seremoniemeester. Niel is vir die afgelope 19 jaar die Departementshoof van Drama by Eunice Hoerskool.

DR N VAN NIEKERK – Head of Subject: Dramatic Arts – www.eunice.co.za