Niel van Niekerk

Niel van Niekerk

Dr Niel van Niekerk behaal sy grade BA Drama en Toneelkunde 1989, BA Honneurs Engels 1990 en BA Drama Honneurs (Cum Laude) 1991 en sy MA in Drama (Cum laude) in 1997. Sy Ph D in 2003. Hy tree as regeisseur vir meer as ‘n 100 produksies op, skryf resensies en rubrieke vir die Volksblad, […]

Gertjan Holtzhausen

Gertjan Holtzhausen

Gertjan Holtzhausen holds a cum laude degree in Vocal Art obtained from the Tshwane University of Technology in 2007.  Since his studies, he has already appeared in more than fifty theatre productions either as actor, singer, director, producer or playwright – on stages ranging from the State Theatre (Pretoria) to the Sand du Plessis Theatre […]